Det har oppstått en feil i TNG programvaren. Hva du kan gjøre:

Hvis du nettopp har installert en oppgradering, har du kanskje hoppet over et punkt i installasjonsinstruksjonene. Vær spesielt oppmerksom på punktet som gjelder oppdatering av databasestruktur.

Hvis du nettopp har installert TNG for første gang, kan det hende du fremdeles må opprette databasetabellene. Gå tilbake til readme.html siden for å finne det punktet.

Hvis du er nettstedets eier, kan du kontakte TNG kundestøtte for videre assistanse med dette problemet. Kopier spørringen nedenfor og lim den inn i meldingen til kundestøtte.Spørring: SELECT p.ID, p.personID, lastname, lnprefix, firstname, p.living, p.private, p.branch, nickname, prefix, suffix, nameorder, title, birthplace, birthdate, birthdatetr, deathplace, deathdate, altbirthdate, altbirthdatetr, altbirthplace, burialdate, burialplace, p.gedcom, treename FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_trees on p.gedcom = tng_trees.gedcom WHERE ( TRIM(CONCAT_WS(' ',p.firstname,p.nickname)) LIKE "%BRNLA%") AND p.gedcom="hansa" AND (p.private != 1 OR (p.gedcom = "" AND p.personID = "")) ORDER BY p.lastname, p.firstname, IF(p.birthdatetr, p.birthdatetr, p.altbirthdatetr) LIMIT 50

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_general_ci,COERCIBLE) for operation 'like'